Weicon Om Weicon Gruppen Lediga Tjänster Kontakt BG Weicon

Inflexor AB

Inflexor AB bildades som ett agenturföretag år 1982 för att importera och sälja takbrunnar till takavvattningssystem på den svenska byggmarknaden. Företaget hade från starten ett unikt kunnande vad det gäller takbrunnar som används i de s.k. fullflödessystemen, FS/UV-brunnen.
Inflexor utvecklade och säljer även brunnar för takavvattning av olika typer till konventionella avvattningssystem.

Företaget utökade snart sitt produktprogram med olika specialiserade produkter för användning i samband med takbyggnation på industri- och bostadshus.

Inflexor utvecklades vidare snabbt till en leverantör av gallerprodukter på den svenska marknaden främst baserat på en av de tidigare underleverantörernas egen produktutveckling.

Idag är Inflexor AB ett företag som är specialiserat på försäljning till byggindustrin av produkter inom följande områden

  • Rökluckor/brandgasventilatorer med tillhörande styrsystem
  • Takljuskupoler i akryl- och polykarbonatplast
  • Hanteringsutrustning för dem som utför arbeten på tak och vägar såsom asfaltgrytor, gasolbrännare, hetluftsbrännare
  • Takbrunnar för FS/UV- och konventionella takavvattningssystem
  • Ventilationsgaller i kvalificerade material såsom t.ex. aluminium, rostfritt- och syrafast stål, koppar, mässing. Gallren - fasadgaller för utomhus- och konvektorgaller för inomhusanvändning - levereras i kundanpassade storlekar

För mer detaljerad information se Inflexors hemsida www.inflexor.se© 2007- 2018 Weicon | Produced by Lidali.com