Weicon Om Weicon Gruppen Lediga Tjänster Kontakt BG Weicon

Lassfolks Plåt & Maskin AB

Lassfolks Plåt & Maskin AB är ett entreprenadföretag inom byggnadsplåtslageri. Företaget utför därtill även omläggning och renovering av tak belagda med takpannor i tegel eller betongpannor eller andra typer av takbeläggningar. Vidare utförs omläggning och renovering av tak med takbeläggningar av bitumenbaserade produkter eller olika plastdukstyper.

För mer information: www.lassfolk.se© 2007- 2018 Weicon | Produced by Lidali.com