Weicon Om Weicon Gruppen Lediga Tjänster Kontakt BG Weicon

Tjänster Weicon Ekonomikonsult

Weicon Ekonomikonsults tjänster som vi erbjuder är:

  • Löpande redovisning
  • Fakturering
  • Löneredovisning
  • Bokslut
  • Koncernredovisning
  • Deklarationer
  • Ekonomipersonaluthyrning


Dessa tjänster skräddarsyr vi för att på bästa sätt passa kundens behov och önskemål.

Löpande redovisning
Vi sköter den löpande redovisningen helt eller delvis åt företaget i enlighet med gällande lagstiftning. Vidare kan vi även hjälpa till med månadsavstämningar för att säkerställa de finansiella rapporterna.

Fakturering
Ni kan låta oss sköta faktureringen mot kunder, vi har ett utarbetat system för att snabbt och smidigt skicka era fakturor till era kunder.

Löneredovisning
Vi sköter er lönerapportering och skapar Lönespecifikationer samt underlag för utbetalning och månadsrapportering till skatteverket. Vid årets slut sköter vi även FORA- och KU-rapporteringen.


Bokslut
Vår erfarenhet och kunskap gör att vi på ett snabbt och smidigt sätt slutför bokslutsarbetet och ger revisorn i ett aktiebolag ett bra underlag så att den på kortast möjliga tid kan utföra sin revision.


Koncernredovisning
Upprättar vid bokslut koncernredovisning för bolagen samt konsoliderar allt till den slutliga årsredovisningen för koncernen.


Deklarationer
Deklarationstider kan vara hektiska tider för många. Låt oss göra Din deklaration i år. Våra konsulter hjälper dig oavsett om du är privatperson eller bolag.


Personaluthyrning
Våra konsulter kan vid tillfälligga toppar i verksamheten så som vid årsbokslut eller vid deklaration arbeta hos er på kontoret för att avlasta och hjälpa den ordinarie ekonomipersonalen.

Tack vare samarbetet med koncernens konsulter på managementområdet har vi på ett enkelt sätt tillgång till den expertis som erfordras för de frågeställningar som dyker upp inom normal företagsledning. Vi kan med detta managementkunnande även erbjuda hjälp med allt från olika avtalsfrågor med juridiska problem till en normal förhandlig, även på tyska eller engelska där våra kunder kan behöva kvalificerad hjälp med och tillgång till internationell erfarenhet.

Kontakta oss för vidare information, så kan vi i lugn och ro diskutera din situation och vad vi kan hjälpa till med.© 2007- 2018 Weicon | Produced by Lidali.com