Weicon Om Weicon Gruppen Lediga Tjänster Kontakt BG Weicon

Weicon Marketing AB

Weicon Marketing AB är ett dotterföretag till Weicon AB. Weicon Marketing AB är ett konsultföretag som arbetar med allmänna företagsledningsfrågor dels inom den egna koncernen och dels åt externa företag. Vi kan medverka som bollplank åt styrelsen och vi kan också åtaga oss uppdrag att under t.ex. en övergångstid gå in som VD eller marknadschef i företag där ny personal behöver tillsättas.

Vi kan även medverka i konkurssammanhang i samarbete med t.ex. konkursförvaltaren och då ta över VD-funktionen och driva företaget vidare i avvaktan på att konkursförvaltaren kan fatta beslutet om vad som till slut skall ske med bolaget i fråga.
© 2007- 2018 Weicon | Produced by Lidali.com