Weicon Om Weicon Gruppen Lediga Tjänster Kontakt BG Weicon

Tjänster Weicon Marketing

Weicon Marketing AB är ett konsultföretag som arbetar med företagledningsfrågor. De tjänster som erbjuds är att deltaga i styrelsearbetet som ledamot eller adjungerad. Andra tjänster kan vara att som mentor utgöra ett bollplank till det mindre företagets VD eller ledningsgrupp. Weiconkonsulten kan även gå in aktivt och ta ansvaret som VD eller ta hand om marknadsfunktionen under övergångsperioder medan företaget söker ny personal. Detsamma gäller i fall av konkurser eller företagsrekonstruktioner där det tillfälligt behövs en ny ledning.© 2007- 2018 Weicon | Produced by Lidali.com