Weicon Om Weicon Gruppen Lediga Tjänster Kontakt BG Weicon

Walter Engelhardt, civilingenjör

Med en basutbildning som civilingenjör på KTH/Maskinteknik/VVS och påföljande ekonomiutbildning på Lunds universitet, har jag arbetat i olika ledande befattningar inom storindustrin och skaffat mig en gedigen kunskap och erfarenhet i olika företagslednings-frågor främst med inriktning på marknadsföring/försäljning. De teoretiska och praktiska kunskaperna har vidare kompletterats genom företagsledarutbildning på Institutet för Företagsledning - IFL.  

Tack vare goda språkkunskaper i både tyska och engelska, och genom de olika arbetsuppgifter som jag utfört genom åren, har jag skaffat mig en stor erfarenhet och förhandlingsvana både när det gäller svensk och internationell marknadsföring samt andra frågor som hör samman med företagsledningen. Erfarenheten kommer väl till pass i mitt arbetet som företagskonsult/idéspruta, där jag t.ex. kan gå in som VD/Marknadsdirektör för att under kortare eller längre tid upprätthålla tjänsten och medverka till att erforderliga förändringar i företaget genomförs. Vid behov medverkar jag också i företags styrelser för att från denna position kunna vara med i utvecklingen av företagen. Jag är medlem av "Styrelseakademin".

Som exempel på mina olika arbetsuppgifter kan nämnas:

1967-73 Alfa-Laval AB/ Lund
Specialisering på värmeväxlare för stål-, bil- och galvanisk industri
1973-77 Solna Offset AB/ Sollentuna
Produktchef arkoffsetpressar
1977-83 Wirsbo Bruk AB/ Virsbo
Marknadschef/Platschef rör och rörsystem i plast och stål.
1983-87 Företagskonsult Sevenco AB / Weicon AB
1987- Företagledare / Företagskonsult Weicongruppen

Exempel på genomförda alt.pågående uppdrag:
VD VJ-System AB, Start av företag inom Weicongruppen, vVD/MD Toolex Alfa AB, VD DTL Utveckling AB, Utredningsuppdrag/arbete med krisföretag åt Föreningsbanken, Uppdrag åt Trygghetsrådet och Trygghetsstiftelsen gällande utvärdering och start av företag, Löntagarkonsult åt Trygghetsfonden, Styrelsearbete olika företag.

Till mina fritidsintressen hör bl.a. segling, tennis, skidor, långfärdsskridskor samt musik.© 2007- 2018 Weicon | Produced by Lidali.com